Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Znát a umět

       ≡ Přílohy  » Znát a umět
 

Neprovádějme prosím žádný cvičební nebo fitness program rychleji, než nám umožní vlastní pečlivé posouzení našeho zdravotního stavu a úrovně
fyzické a psychofyzické kondice. Čím jsme svému zdraví více vzdáleni, tím jemněji, ale vytrvaleji, soustavněji a rozhodněji musíme postupovat.

Pokud cítíme potřebu svůj zdravotní stav konzultovat s lékařem, udělejme to. Podstupujeme tím však riziko, že se setkáme s člověkem, který stárnutí
a umírání považuje za nezvratitelné a může být pro nás autoritou, jejichž stanovisek se můžeme zbavovat pomaleji. Věčně a všude (tady a teď) jsme jen
my sami odpovědní za to, jaké myšlenky si ze všech svých životních setkání vložíme do svého vědomí a kolem jakých myšlenek bude kroužit naše mysl. 

Jen my sami jsme odpovědní za obsah svého vědomí a za své myšlenky, které vysíláme do svého vnitřního prostoru všem svým orgánům a všem svým buňkám – celé vlastní vnitřní skutečnosti zrcadlící celý náš vesmír – žádná myšlenka tedy není soukromá.

Na majoritní – výchozí informační úrovni je souhrn našich myšlenek produkovaných během celého dne přijímán jako náš záměr.
Všechny naše myšlenky a činy jsou zapisovány do filmového pásu na kvantové úrovni našich buněk. Na kvantové úrovni je tento celý informační obsah konfrontován s aktuálním záměrem nejvyššího fenoménu našeho vesmíru a výsledek konfrontace se promítá do našeho zdraví, našich schopností a také
do celé naší vnější reality a nenáhodných náhod.

Tak jako tak jsme stvořeni k Jeho obrazu a podobě, máme od něj nesmrtelnou duši. Měli bychom tedy v sobě nalézt sílu a rozvíjet jeho vlastnosti,
mezi nimiž je bezvýhradná láska (k sobě, k Zemi, k našemu Vesmíru a ke všem lidem), dokonalé zdraví a také nesmrtelnost.

Každý cvičební program nese určitý druh rizika. Na druhé straně, nevykonávání cvičení nebo fitness aktiv nese mnohem větší riziko,
že ztratíme své dobré tělesné a duševní zdraví, pohodu, vitalitu a štěstí. 

Znát, Umět a Dělat.                                                                                                                                                                       
      Nechť všechny bytosti jsou šťastné.                                                                                                                                               
      Nechť všichni jsou spaseni = Nechť všichni jsou navždy uzdraveni do normy úplného zdraví (a já mezi nimi).