Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Strom života – Земля

       ≡ Strom života » Земля
 
V ruském jazyce je ukryt neskutečně krásný kriptogram:
Земля:  з = nekonečný, věčný (život), е = v energii, м = v materii (ve hmotě), л = a v lásce, я = Já Bůh 
Planeta Země je místem pro věčný a nekonečný život Boha v energii, materii a lásce.
 

Naše světelná struktura je stvořena
k Jeho obrazu (naše fyziologie a energetická stavba těla) a
k Jeho podobě (naše světelná struktura = Duše, Duch, Vědomí, Tělo).

Jeho světelná struktura je posunuta o jeden stupeň výš
(naše Duše je jeho Duchem, náš Duch je jeho Vědomím a naše Vědomí je jeho Tělem)

Stojíme mezi Nebem a Zemí – světelná energie Nebe naplněná informacemi Boží moudrosti námi prochází,
a než začne tvořit realitu, obarví se obsahem našeho vědomí.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Název doktríny předané lidem od Stvořitele prostřednictvím Arkadije Naumoviče Petrova je
Technologie pro rozvoj harmonických lidských možností otevřením duše ve vědomí. 
Bioinformační technologie – BIT

Typy aktivit

 • Šíření nových poznatků o BIT prostřednictvím denních a korespondenčních kurzů
 • Oprava zdraví prostřednictvím školení
 • Prediktivní (předvídající na základě zkušenosti a pozorování) korekce
 • Léčení cestou tréninku
 • Školení v technologiích pro obnovu těla v situacích, které neumožňují život (fyzické vzkříšení)
 • Školení v technologiích pro obnovu životního prostředí po negativní činnosti člověka
 • Obnova vnitřních a vnějších orgánů a tkání osoby prostřednictvím školení
 • Vzdálená diagnostika a korekce všech událostí, objektů ve vesmíru a čase
 • Vzdálená korekce sérií zdravotních a osobních událostí prostřednictvím uvědomění a školení.
 • Harmonizace životních procesů prostřednictvím změny světového názoru
 • Školení v řízení událostí – v prevenci (prevence nebo omezení) globálních katastrof 
 • Sjednocení potenciálu ruské vědy a schopností rozšířeného vědomí, vedené jasnovidectví
 • Společné aktivity s vědeckými a praktickými státními a obchodními organizacemi pro šíření znalostí a praktických dovedností,
  vytváření společného vývoje a projektů.

Dosažitelné schopnosti

 • Jasnozřivost
 • Jasnoznalost
 • Teleportace
 • Telepatie
 • Materializace objektů
 • Technologie vzkříšení (restaurování všech struktur) lidí
 • Znovuobnovení lidských orgánů a tkání (vnější a vnitřní)
 • Vzdálená diagnostika
 • Léčení