Buddhistická svatyně (v Indii v oblasti Karli) ve tvaru býka a vytvořená jako dutina