Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Nauky – Buddhismus

       ≡ Nauky  » Buddhismus
 


Buddhovo učení

Buddhovo učení bylo zaměřeno na učení NeJá = já nejsem toto tělo, já nejsem toto smýšlení, já nejsem toto vnímání.
Proto byl Buddha prvních 400 až 500 let uctíván bez zobrazení těla Buddhy – první obrázek.
      Uctívání Buddhy jako osoby zavedli teprve ve starověku Řekové vpádem Alexandra Makedonského do oblasti dnešního Pakistánu a Afghanistánu,
čímž vzniklo tzv. Gandhárské umění, též řecko-buddhistické umění.
Slovo buddha v překladu znamená osvícený, probuzený.


Návaznost na Védy

V nejstarších artefaktech Buddhismu jsou patrné Védské symboly. Symbol býka velice dobře znázorňoval podstatu uctívaného fenoménu
a základní vlastnosti stromu života obsaženého v lidském těle. Býk sám byl vždy představitelem míru a prostoru pro fenomén světla.
      Na symbolu – druhý obrázek – jsou patrné tři sloupy stromu života, kde rohy představují dva postranní – polaritní sloupy stromu života – dvě síly,
které pokud nejsou vnímány v celistvosti jsou rušivými vlivy poznání fenoménu středního sloupu – sloupu světla. Proto je na střední linii symbol podobající
se oboustranné sekyře, ale znázorňující sílu, kterou je třeba vynaložit, aby se prostor pro světlo vytvořil.
      Na čele býka je zřejmé třetí oko, jako nástroj vnímání světla a informací – jasno vidění a uši protáhlé do stran symbolizují jasno slyšení


Stáří Véd

Na třetím obrázku je pečetní váleček nalezený v severní Indii. Váleček sám je starý cca 3000 let před naším letopočtem.
Váleček dokládá stáří Védské tradice – mnohokrát více než vlastní váleček.


Buddhistický chrám v Karli

Na dalších obrázcích je průřez nejstarším buddhistickým klášterem, který se nachází v oblasti – gudžarátu Karli. Skutečnost, že byl vytesán vyjadřuje
prázdnotu vybudovanou uvnitř hmoty – prostor pro fenomén světla. Vlastní chrám je trojlodní a je jakýmsi základem pro vznik křesťanské trojlodní basiliky.


Basilika sv. Václava

Při pohledu zepředu na starokřesťanskou basiliku je dobře patrné, jak tři lodě basiliky opět korespondují se třemi sloupy stromu života a dvě postranní věže korespondují s postranními sloupy stromu života. Ve stromu života je ženská polarita zobrazována vpravo (planeta Venuše).
V čele basiliky je okno, které opět koresponduje s květem na čele symbolu býka. Jistě lze nalézt další basiliky, u nichž jsou uvedené znaky ještě výraznější.

Basilika na obrázku se nachází na Smíchově Praha 5.

                                                                                 Výchozí informace byly čerpány z Prokopské školy indoevropské tradice – Biblioteca gnostica