Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Nauky – 10 moudrostí Buddhových

       ≡ Nauky  » 10 moudrostí Buddhových
 


      Které pomáhají zbavit se neklidu, stresu a dosáhnout šťastného života:

 1. Pomalý rozjezd je normální. Džbán se plní postupně a klesá po kapce. Každý mistr byl jednou amatér. Pokud je vaše práce důsledná a
  nepřerušovaná a vy jste trpěliví – uspějete.
  Nikdo nemůže uspět v jedné noci – úspěch přichází k těm, kteří jsou připraveni začít pomalu a soustavně pracovat, dokud není džbán plný.
   
 2. Naše myšlenky jsou důležité. Naše vědomí tvoří všechno. Pokud člověk mluví nebo jedná se špatnými myšlenkami, zraňuje se.
  Pokud člověk mluví nebo jedná s čistými úmysly, štěstí následuje. Chcete-li žít správně, musíte vyplnit mozek pouze správnými myšlenkami.
  Správné myšlení vám dá vše, co chcete. Špatné myšlení je zlo, které vás nakonec zničí.
         (viz. také: Matouš, 13. kapitola, verš 12: Tomu, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.)
   
 3. Odpusťte. Zadržovat v sobě hněv je jako chytit horké uhlí s úmyslem ho házet na někoho jiného – ​​ale spálíte se vy sami.
  Když propustíte ty, které vězníte ve vězení neodpuštění, uvolníte se sami z tohoto vězení. Nemůžete nikoho (žádnou duši) deptat, skličovat
  či trápit, aniž byste tím nedeptali, neskličovali a netrápili sami sebe. Naučte se odpouštět – naučte se odpouštět rychle.
   
 4. Vaše jednání – vaše praxe je důležitá. Abyste se vyvíjeli, musíte jednat, abyste se vyvíjeli rychle, musíte jednat každý den.
  Přísloví říká: Bůh dává každému ptákovi červa, ale nevhazuje mu ho do hnízda. 
  A já říkám: Nevěřím v osud, který padne na lidi, když se vyvíjejí konáním, ale věřím v osud, který na ně padne, pokud jsou neaktivní – pasivní.
   
 5. Nejprve se snažte pochopit. Abyste bojovali za pravdu a nebojovali jen za sebe, nejprve se pokuste porozumět.
  Teprve poté může být porozuměno vám. Musíte udělat vše pro to, abyste porozuměli názoru – slovům druhé osoby.
  Poslouchejte ostatní, porozumíte-li jejich názoru, najdete klid. Zaměřte se více na to, že jste šťastní, než na to, abyste měli pravdu.
   
 6. Zvítězte sami nad sebou. Je lepší zvítězit nad sebou samým, než vyhrát tisíce bitev.
  Důsledky vašich vítězství z vás nesejmou ani andělé ani démoni, ani nebe ani peklo.
  Chcete-li nad sebou zvítězit, musíte ovládnout své myšlenky. Vaše myšlenky by neměly burácet jako mořské vlny.
  Možná si myslíte: Nemohu přeci ovládat své myšlenky – myšlenka si přijde kdy chce.
  A já říkám: Nemůžete zabránit ptákům, aby létali nad vámi, ale jistě můžete zabránit tomu, aby si stavěli hnízdo na vaší hlavě.
   
 7. Žijte v harmonii. Harmonie pochází jen zevnitř. Nehledejte kolem sebe to, co může pocházet jen z vašeho srdce.
  Pravdou je, že harmonii lze nalézt – vytvořit jen v sobě. Harmonie není nová práce, nové auto, nové manželství.
  Harmonie je mír ve vaší duši a pramenit může jen z vás samotných.
   
 8. Buďte vděční. Vždy je možné za něco poděkovat. Poděkujte i za ztracený čas – je lepší, nežli čas naplněný zlem.
  Poděkujte za nemoc – je lepší, než být mrtví. Vždy je možné za něco poděkovat.
  Nebuďte ani minutu pesimističtí – místo hádky byste mohli poděkovat nejméně za deset věcí.  
  Ne každý se ráno vzbudí – někteří právě včera naposledy usnuli. Vždy je možné za něco poděkovat.
   
 9. Jedním z nejužitečnějších dovedností, potřebných pro život, je schopnost rychle zapomenout na všechny špatné věci.
  Nenechte mysl přebývat v potížích a křivdách, nenechte ji libovat si v podráždění, nenechte ji zubožit se nošením zloby.
  Nesnášejte odpadky do své duše.
   
 10. ​​Dvanáct postulátů Buddhových:
  1. Největší nepřítel v lidského života – to je člověk sám.
  2. Největší bláznovství v lidském životě – to je lež.
  3. Největší smutek v životě člověka – to je závist.
  4. Největší chyba v lidském životě – to je ztratit sebe sama.
  5. Největší vina v životě člověka – to je nevděk.
  6. Největší ztráta v životě člověka – to je ztráta naděje.
  7. Největší přínos pro život člověka – to je zdravá mysl a zdravé tělo.
  8. Největší dárek pro život člověka – to je velkorysost – štědrost.
  9. Největší slabina lidského života – to je nedorozumění.
  10. Největší útěcha v životě člověka – to jsou dobré skutky.
  11. Nejvíce politováníhodné v lidském životě – je ztráta (oslabení) důstojnosti.
  12. Nejvíce hodné obdivu v lidském životě – je to, že po pádu znovu vstane.