Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Nag Hammadí Codex III, 3

       ≡ Nauky |   Nag Hammadí  » Codex III, 3 – Eugnostovo evangelium
 
 

Kdo je schopen zvěstovat Boha Pravdy – Boha Poznání a jemu všechny věci podřídit, ten je nesmrtelný i když je uvnitř těla, které umírá. 
Ten který věčně existuje je nepopsatelný, nesmrtelný, věčný a bez zrození. Nemá žádné jméno a nikdo nad ním nepanuje.
On se dívá do všech stran tím, že sám sebe spatřuje skrze sebe sama. Je nezměřitelný a dokončený (nic mu nechybí), blažený a nezměřitelně dobrý. Nazývají ho Otcem veškerenstva – zůstává po všechny časy v nepomíjející a nepopsatelné radosti.

Nezrozený, sám sebe tvořící, sám sebou se stávající, dokonalý v nepopsatelném Světle, povstal dřív, než celý svět.
Počátek Světla zjevil nesmrtelného oboupohlavního Člověka – prvorozeného syna, nechal ho vstoupit do světa forem a obdařil ho velikou mocí.
Ten se svým mužským jménem nazývá Adam – ten ze Světla – dokonalý a svým ženským jménem se nazývá vševědoucí Moudrost – Láska
– Matka veškerenstva. Prvorozený stvořil kolem sebe veliké splečenství svatých Světel beze stínu, kde jsou všichni neustále veselí ze své vznešenosti a dokonalosti. Z myšlení těchto Světel vznikla Slova, 12 sil – měsíců, 36 mužských a 36 ženských bytostí – 72 sil – 72 nebes a každá z těchto sil dala vzniknout pěti duchovním silám – oblohám. A také z tohoto počátku dále povstaly všechny bytosti a všechny věci.

To co jsem právě všechno řekl, jsem řekl jen tak, jak to nyní sneseš, než v tobě povstane Ten, kterého není třeba poučovat.
A Ten pak, Ti sám všechno řekne v radosti a v čistém vědění.
                                                                                                                                                                                             Blažený Eugnostos