Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Lao Jia Shi San Shi (13 forem)

       ≡ Chen Taiji  » Lao Jia Yi Lu (13 forem – Shi San Shi)
 
         Zhu Xiang Qian 
Zhu Xiang Hua
       Tai Chi Kid 
botanická zahrada


Mistr Radek Kolář

 

  Search (Zhu Tiancai, Tai Chi Chen, 13)