Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Knihy – Vladimir Megre – Energie Života

       ≡ Knihy  » Vladimir Megre – Energie Života
 

odr_bod_out_200.jpg

 

volume-01------anastasia-.jpgvolume-02------ringing-cedars-of-russia-.jpgvolume-03------the-dimension-of-love-.jpgvolume-04------co-creation-.jpgvolume-05------who-are-we-.jpgvolume-06------the-book-of-kin-.jpg

odr_bod_out_200.jpg

 

volume-07------the-energy-of-life-.jpgvolume-08------the-new-civilization-.jpgvolume-09------rites-of-love-.jpgmegre-----parables.jpg
  Odkazy na obrázcích titulních stran knih Vladimíra Megre směřují na PDF soubory v Angličtině,
 které Rivendell Village z nějakého důvodu na svých stránkách poskytuje.
 Knihy se začnou ihned stahovat. Není nutné knihy stahovat, pokud nečtete plynně anglicky.      
   
  Knihy autora Vladimír Megre v češtině,    Vladimír Megre – download   


Fantazie, nebo realita? Autor ve svých knihách rozebírá velice aktuální témata, která jaksi korespondují, jak s trendy dávné minulosti,
tak s trendy již nastartované budoucnosti. Posune se myšlení lidí a tím i vztahová a hmotná realita Země, podnebí a přírody směrem
ke stabilnějšímu pocitu štěstí? Autor Vladimír Megre ve své knize The Energy of Life píše:Do hlubin historie
Z Egypta vyšlo pod vedením egyptských žreců kolem milionu Židů. Nejbližšími pomocníky žreců byli Levitové, kteří měli za úkol vytvářet doktríny,
které by zajistily, aby mysl Židů byla naplněna tak, aby Židé podstupovali válečné střety, získávali nová teritoria, zmnožovali finanční majetek,
odváděli desátky Levitům a nesli důsledky způsobené nevole. Tvůrci doktrín Judaismu zůstali ve stínu.
Druhá vlna misionářské činnosti se stovkami připravených hlasatelů kolem roku 312, spojená se šířením křesťanské židovské bible, měla úspěch,
který byl podpořen  vytvořenými doktrínami: Židé jsou Bohem vyvolený národ, Veškerá moc pochází od Boha. Vládce je zástupcem Boha na Zemi. 
Kolem roku 312 se podařilo přesvědčit císaře Konstantina o jeho vlastním prospěchu z křesťanských kostelů a zpověď umožňovala kontrolovat myšlenky,
tužby a činy každého obyvatele státu. V důsledku toho se pozice křesťanství v Římské říši upevnila, bohatství se zmnožilo a následující generace
křesťanských biskupů získala moc římských senátorů. Kde Židé příliš bohatli, začali je místní bít a následky nesli jen Židé.
Mnohé doktríny existují dodnes, konflikty pokračují, současná věda neuznává vlivy ezoterických znalostí a stát ekonomicky zvýhodňuje některá
náboženství – absurdní situace.

Ještě nedávno se na školách v Rusku tvrdilo, jak hrůzný život měli naše babičky a dědečkové v carském Rusku. A tak lidé viděli v komisařích hrdiny
a v kněžích symboly tmářství.  A najednou se dějiny změnily: Komisaři byli banditi a prováděli genocidu a lidé po carismu žili v nejděsivějším a
nejtotalitnějším státě na světě. Podstatné se ztrácí v podružném – každý den máme v televizi možnost vidět, jak rafinovaně muži podvádějí ženy
a naopak. A jakmile se objeví seriózní názor, hned se ztratí v množství pomluv, seriálů plných střílení, v psychotronní reklamě a klevetě.

Jsou zapotřebí nové doktríny, která by nesrážely celé národy, ale spojovaly je. Císař i žebrák, křesťan i hebrejec, muslim i šintoista,
Rus, Číňan i Američan nacházejí největší uklidnění duše v lůně božské přírody. Lidé sami musí být schopni se zamýšlet a rozpoznávat.

Sundejte z kříže Ježíše Krista
Sám Ježíš Kristus jistě nechtěl, aby jeho zobrazení jako mučedníka na kříži převládalo mezi všemi zobrazeními.
Ale My, ano právě My, silou svých myšlenek dál pokračujeme v projektování této představy a tak ho držíme na kříži. 

Teror
Pokaždé vlády různých zemí s hněvem odsuzují teroristy. Již se vytvořila mezinárodní koalice pro boj s terorizmem. 
Příčinou je údajně náboženský fanatizmus (také islámští fundamentalisté). Ale náboženský fanatizmus je ve všech náboženstvích.
Dokud bude existovat doktrína, že Blaho je někde jinde, než na Zemi, žádné speciální služby, ani armáda nezlikvidují teroristy.
A kdyby se je podařilo zabít všechny, narodí se noví. Vždyť existuje doktrína, která je produkuje.

Pohané
Co je špatného na tom být pohanem? Naši otcové a matky byli pohané. A nebyli to obyčejní pohané. V době rozkvětu egyptského státu byla
na Rusi ještě zachovaná Védická kultura. Máme být na své předky hrdí – máme být na co hrdí! Způsob život našich otců a matek je nám utajován.
Slova ztratila svůj význam, slovo pohan se stalo negativním a my jsme vmazali jsme ze své paměti své předky.
Také vaše velice, velice vzdálená pramaminka byla pohanka. Milovala a chápala přírodu. Znala vesmír a význam vycházejícího sluníčka.
A porodila vás v překrásné zahradě a radovala se, vaše krasavice, a váš otec byl také šťastný. A vaši prarodiče chtěli, abyste vy, velice vzdálení,
udělali překrásný prostor ještě krásnějším.
Anastazie je ztělesněním sil, které nejen že stvoří to co vymyslely, ale ony to již stvořily. 
Odpad bývá na každé stavbě, ale potom se určitě uklízí a sází květiny.

Člověk - biorobot
To je člověk, jenž je svolný (pod vlivem zištných doktrín) věřit v nereálný svět.  
Invazí doktrín je možné vytvořit biorobota. jenž věří tomu, co sám nevidí a není schopen pochopit to logikou převzatého obsahu své mysli.Čtením různých informací se nám názory mění. Za nedostatky v bibli (nacionalizmus, násilí, upravené přepisy gnostických textů) bychom chtěli 
vinit národ Židů a ejhle. Tvůrci doktrín sami Židé nejsou. Potácet se v informacích dějin a ve výkladech nejasnozřivých archeologů může být obtížné,
neboť dějiny píší vždy aktuální vítězové. 
Meritem všech sdělení uvedených knih je radost ze zjištění, že védická kultura koresponduje s gnostickou a s pradávnými tradicemi Dao Gongové praxe.
Radost, z toho, že pravidelnou praxí si můžeme zajistit skutečný pocit štěstí.Horníček: Já myslím ... tedy alespoň jak on tvrdí ...     Werich: Jsem rád, že jste zůstal Čech ...