Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Dech

       ≡ Nauky / Taiji  » Dech
 


Blahoslavení jemného dechu

„Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské." – (Matoušovo evangelium 5,3)
Pravděpodobně se jedná o historicky vzniklý nedostatek v pochopení, respektive v překladu Ježíšových slov.
Trénink dlouhého, jemného, harmonického, plného a hlubokého dechu je koncept hlubokého taoistického dýchání.
Pokud cyklus nádech – výdech prodloužíme přes dvě minuty, přiblížíme se dechu přírody a naše vnímání přírody se velice zlepší.
Někteří jedinci prý dosahují při taoistickém dýchání délky cyklu nádech – výdech více než jednu hodinu.

Dýchání v sestavě a ve formách

Při výuce není kontrola správného dýchání prioritní. Nejprve je třeba se naučit charakter pohybů, obsahujících v sobě harmonicky propojené
části z umění navíjení hedvábného vlákna. Místo vnímané aplikace je vždy spojeno s výdechem, a to jak s výdechem vzduchu, tak s představou
vycházející energie. Ovšem v praxi můžeme nadechovat různě dlouhou dobu a také můžeme během nádechu provést různý počet předcházejících
pohybů formy, či sestavy. Sladit všechny pohyby s dechem vede k harmonizaci pohybového vyjádření a ke zvýšenému vnímání vnitřních pohybů energie.
Přijímaná energie při nádechu by v sestavě Lao Jia Yi Lu měla v úhrnu několikanásobně převyšovat výdaje energie v místech aplikací.
Sestava Lao Jia Yi Lu je schopna poskytnout dostatek životní energie.

Dýchání vertikálním kanálem

Dýchání vertikálním kanálem do jednoho ze tří energetických center je zásadní. Přitom je třeba vnímat, že tímto dechem propojujeme zářivý střed našeho vesmíru (nebo také zářivé centrum makro-řízení nad naší hlavou) se žhavým středem naší Země. Tímto dýcháním se k nám prostřednictvím stříbřitého toku energie přenáší (korunní čakrou) Vesmírná Moudrost a prostřednictvím zemitě-červeného toku (perineem) síla k činu.
Pro trénink tohoto dýchání je k dispozici celá řada postojů a konceptů vedení energie.
     Je také vhodné studovat, že centrum v tantienu má charakter 3D, centrum v srdci má charakter 4D a je spojeno s paprskem lásky a centrum v hlavě má duchovní charakter a je spojeno s křížem paprsků a paprskem jednorožce a úhrnně je toto centrum také schopné rozvinout naši schopnost rozsvítit Haloo.

Dýchání prány a Kristova světla

Do každého centra můžeme dýchat současně z obou stran (tedy představou přivádíme energii současně zespoda i shora).
V centru se s nádechem hromadí energie v podobě zářivé koule. S výdechem pak nahromaděnu energií naplňujeme tělo, nebo celé naše aurické vajíčko. Pokud je dostatek nahromaděné energie a dostatek kontroly nad množstvím a kvalitou této energie, je možné rozšiřovat galaktický tvar také mimo hranice těla – karmické důsledky šíření příslušné kvality se vrací překvapivě rychle ke svému tvůrci.
      Pokud vertikálním kanálem hromadíme světlo v srdečním centru, je to jeden ze způsobů dýchání prány.
      Pokud vertikálním kanálem hromadíme světlo v srdečním centru a přebytek energie vedeme do dlaní, říkáme světlu Kristovo.
Touto světelnou koulí můžeme čistit svoje tělo, obraz svého neb obraz těla blízkého člověka.
      Toto světlo má silné léčivé účinky – neboť: Kdo ve mne uvěří, bude konat zázraky jako Já, ne-li větší.
Za zmínku ještě stojí, že se tak v našem srdci setkává energie mužské bytosti Vesmíru s energie ženské bytosti Země.
Jaké prostředí pro jejich setkávání vytvoříme a co jim všechno dovolíme záleží jen na nás – se všemi důsledky.


Dech v meditaci stromu

Dýchání doprovázíme pohyby paží důkladně vyjadřující prováděnou činnost. Necháme ze svého těla vyrůst kořeny naplňující celý objem Země,
až je jejich hustá spleť i na celém povrchu a pod našimi nohami. Pomalu s doprovázejícími pohyby nadechujeme ze všech našich kořenů a vydechujeme do všech našich větví, a obráceně.
     Jedna z variant tohoto dýchání doplněná o představu naší vesmírné DNA je jednou z překvapivě regeneračních technik Stromu života.
Současně si na toto dýchání zvykají také naše chromozomy a mohou se stát energeticky samostatné.

Dech ze Země a do Země

Tento koncept představ doprovázejících dýchání je často využíván při cvičení sestav Taiji.

Sférické dýchání

Koncept představ doprovázejících dýchání může být sférický – kulový. Výhodou tohoto dýchání je skutečnost, že tímto způsobem dýchají, nebo mohou dýchat všechny buňky našeho těla. Toto dýchání učil na svých kurzech Mistr Zhu Tiancai.
     
Dýchání v sestavě a ve formách

Při výuce není kontrola správného dýchání prioritní. Nejprve je třeba se naučit charakter pohybů, obsahujících v sobě harmonicky propojené
části z umění navíjení hedvábného vlákna. Místo vnímané aplikace je vždy spojeno s výdechem, a to jak s výdechem vzduchu, tak s představou
vycházející energie. Ovšem v praxi můžeme nadechovat různě dlouhou dobu a také můžeme během nádechu provést různý počet předcházejících
pohybů formy, či sestavy. Sladit všechny pohyby s dechem vede k harmonizaci pohybového vyjádření a ke zvýšenému vnímání vnitřních pohybů energie.
Přijímaná energie při nádechu by v sestavě Lao Jia Yi Lu měla v úhrnu několikanásobně převyšovat výdaje energie v místech aplikací. 
Sestava Lao Jia Yi Lu je schopna poskytnout dostatek životní energie.

Na mou otázku, který z uvedených konceptů (vertikální do středu a zpět, ze Země a do Země a sférický ze středu a do středu) je správný,
mi můj mistr Taiji řekl: Všechny tyto koncepty jsou správné.

 

    Mistr Zhu Xianghua uhazuje plné břišní dýchání.
    Je to mimo jiné dech malých dětí, než ho zapomenou.