Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Abvún d-bá-šmája

       ≡ Nauky  » Aramejský Otčenáš
 

    

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
Ty, jenž vše zrozuješ – Otče a Matko vesmíru.
          Abvún d-bá-šmája  

posvěť se jméno Tvé.
Soustřeď v nás své Světlo - ať je k užitku.
Dechu všech světů, slyšíme Tě v tichu dýchat dovnitř a ven.
Pomoz nám v jediném Svatém Dechu pociťovat jenom Tebe.
Vytvoř v nás Svatyni v nitru a v Celistvosti.

          Netkádaš šmach

Přijď království Tvé,
Svou vládu Jednoty stvoř teď.
Ať vůle Tvá řídí naše životy a očisti naše vědomí a úmysly.
Ať vláda Tvá vytryskne, ať naše paže se rozpřáhnou a obejmou všechno stvoření.

          Tejtej malkutach

Buď vůle Tvá, jak v nebi, tak i na zemi.
Nacházíme Tvou Lásku ve své, pak nebe a země ať zplodí nová stvoření.
Tvá jediná touha s naší ať působí, jak ve všem Světle, tak i ve všech formách.
          Nechvej c´vjánach ajkána d-bá-šmája af b-árha

Chléb náš vezdejší, dej nám dnes
Dopřej nám denní chléb a vhled, právě kolik potřebujeme.
Vytvoř v nás, co jen je možné a osviť každý náš krok k Domovu.
          Hav lan lachma d-sunkanán jaomána

A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
Uvolni lana chyb, které nás svazují,
jakož i my pouštíme z rukou vlákna jimiž držíme viny ostatních.

Očisti naši skrytou minulost i utajené hanby a ulehči nám jejich tíhu.
          Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn

A neuveď nás v pokušením, ale zbav nás všeho zlého.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
Zlom moc naší nezralosti, která brání tvoření dobrého.
          We-la tachlán le-nesjúna.Ela pacan min biša

Neboť Tvé království, moc Tvá a sláva Tvá, jsou na věky.
Síla těchto výroků, nechť je v Pravdě půdou, ze které vyrůstají všechny mé Myšlenky, má Slova, mé Činy a má Síla k nim – Já mohu.  Amen.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, Život a síla k činu – Píseň, která od věků do věků vše obnovuje a odívá do krásy.   Amen.
Z Tebe nechť plamen, budoucí úžas a sláva se rozezní, nechť Světlo a Zvuk plyne volně do kosmu a zpět.   Amen.
          Metol d´lache malkuta wa.chajlá wa-tešbuchta l´alám almín

 Aramejština je jeden ze semitských jazyků. Ve staré formě (staroaramejština) byla asi ve 12. století před naším letopočtem používána
kočovnými Aramejci. V šestém až pátém století před naším letopočtem se stala úředním jazykem Perské říše.
Svého času to byl velice významný jazyk, nejen na Blízkém východě.
V aramejštině jsou psány některé části Bible, aramejsky pravděpodobně mluvil Ježíš Kristus.
Aramejštiny se užívalo k významným mezinárodním obchodům (podobně jako latiny či řečtiny) a k náboženským obřadům. 
Dnes mluví Ar
amejštinou asi 500 tisíc lidí v oblastech: Sýrie, Irák, Izrael, Turecko a Palestina.

Věřím, že uvedené věty vystihují význam Aramejských vět.

 Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš zvyk. Zasej zvyk, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš osud.