10 002 - Otevření oběma pažemi vpravo - přechod - Zavření oběma pažemi vlevo