10 001 - Otevření oběma pažemi vpravo - přechod - Zavření oběma pažemi vlevo