09-20 - Otevření oběma pažemi vpravo - Šuang kchaj