09 10 - Otevření oběma pažemi vpravo - Šuang kchaj