09 09 - Otevření oběma pažemi vpravo - Šuang kchaj