09 01 - Otevření oběma pažemi vpravo - Šuang kchaj