09 03 - Otevření oběma pažemi vpravo - Šuang kchaj