09 02 - Otevření oběma pažemi vpravo - Šuang kchaj