04 00 - Navíjení levou paží ven >> přechod >> levou paží dovnitř