03-10 - Navíjení levou paží ven - Cuo šun čchan kung