Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu


Koncepce pracovní skupiny bohemia – interní dokumenty

Oběh dokumentů
Vzhled dokumentů ← mediální skupina
Koncepce IT
• Postupně v souladu s procesem nárůstu členské základny vytvořit v Bohemii samostatnou skupinu PS pro informatiku
a v pracovních týmech podle jejich velikosti a potřeb vytvořit tematická oddělení IT.
• Postupně vybudovat alespoň dva firewalové (blade) servery, které budou své sw vybavení replikovat mezi sebou a nebudou umístěny v jedné zátopové oblasti. Těmito firewaly bude vnitřní internet oddělen od celosvětového. V těchto serverech bude zabezpečení před průnikem do společnosti a filtrační propust, jejíž pravidla umožní používat nejdůležitější obecné nástroje internetu s bezpečnostními modifikacemi. Pro realizaci tohoto záměru využít zakázku pro firmu valvera.cz, která podobné projekty realizuje po celém světě a jsou na ní dobré přímé reference. Realizace tohoto hardware vybavení umožní provoz vnitřní pošty oddělené od vnějšího prostředí.
Pro všechny týmy, pro potřebu správců záznamů zpracovat výběr sjednoceného hw vybavení pro zálohování, ukládání časové osy a vedení strukturovaného archivu.
Interním školením, online videokonferencí a pomocí párové komunikace pozvednout úroveň znalostí všech vedoucích týmů, jejich zástupců a adminstrátorů tak, aby pomáhali utvářet základní systém práce v Bohemii. Obsahová náplň těchto školení bude odvislá od používaného interního komunikačního systému, kterým je nyní Telegram.
• Pro vnitřní informační systém zpracovávat a poskytovat návody pro jednotlivé vykonávané činnosti v oblasti IT a vytvořit systém zpětného sběru připomínek pro zkvalitňování didaktického a věcného obsahu těchto návodů.
• Povinnosti vedoucích týmů, jejich zástupců a administrátorů:
  – Flexibilně měnit strukturu pracovních týmů a tematická oddělení přizpůsobovat dynamice potřeb celého týmu.
  – Udržovat strukturu nástrojů Telegramu a jejich obsah strukturovaný podle komunikovaných témat a uchovávat obsah služebních vláken v přehledném úplném a minimálním obsahu ve kterém bude odděleno řešení témat od emocí, citů, obrovských emoi a vložených videosouborů. 
  – Zajišťovat a udržovat aktuální stav záloh a návodů pro řešení situací při výměně obsazení vedoucích pracovníků týmu tak aby práce mohla plynule pokračovat.
  – dokud nedojde k oddělení vnitřního internetu od celosvětového, maximálně využívat šifrovaných komunikací.
 

Jiří Cajthaml 18. prosince 2022
první návrh nejdůležitějších bodů za oblast IT – koncept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************
• Pokud je před uzavírací složenou závorkou mezera, jedná se o konec slova (slovo).
• Pokud před uzavírací složenou závorkou není mezera, jedná se o část slova.

bohemia {b }, celostátní {stát }, (slovo)
  ((= název virtuální zeměpisné oblasti))
krajské {k}, okresní {o} (část slova)
  ((= část názvu virtuální zeměpisné oblasti)) 

město (minimální srozumitelný počet písmen)
  ((= koncová část názvu virtuální zeměpisné oblasti))
Bystřice pod Hostýnem = {bph } nebo {BpH } 
Liberec = {Lbc }  Česká Lípa = {čL }
okres Bystřice pod Hostýnem = {oBpH }

název týmu (PS, GPO, okres, kraj) 
  se uzavírá do hranatých závorek s mezerou na obou stranách.
  ((= budova ve virtuální zeměpisné oblasti))
{[ okres ] }, {[ ps energetika ]} (je možný i víceslovný název)

název tematické části týmu se zapisuje za první dvojici hranatých závorek.
{tržnice } {hovorna } {vedení } {jaderná } (je možný i víceslovný název)
  ((= dveře do kanceláře v budově ve virtuální zeměpisné oblasti))

vývěska  {[] }  ((=vývěska na dveřích ve virtuální budově))
• Notifikační chat se v názvu označuje dvojicí hranatých závorek bez obsahu.
• Chat se používá pro uložení dokumentů,
  které smí vkládat a mazat jen určení pracovníci (obvykle vedoucí týmů).
• Jsou to jen ti, kteří mají právo dokumenty číst a předávat dál
  podle definic toků dokumentů v Bohemii.
• Na konci názvu chatu (za [] ) se uvádí upřesnění obsahu vývěsky

Příklady výsledného názvu chatu podle předchozího textu:

b obph [ PS energetika ] vedení []
b oBpH [ PS energetika ] vedení [] kalendář akcí

V obou případech se jedná o notifikační chat (pro upozornění či oznámení)
pro tým vedení pracovní skupiny Energetika, v okresním městě Bystřice pod Hostýnem.

 

 

 

 

 

Další příklady názvů pro chatové skupiny a kanály:

bohemia vedení (pro nejvyšší uzel struktury to stačí takto)
bohemia [] (vývěska nebe státu Bohemia)
b otb [ okres ] [] (vývěska okresu pro toky mezi týmy)
b otb [ okres ] tržnice []  (vzájemné nabídky komodit)
b otb [ okres ] knihy [] (odkazy na knihy s obsahem pro Bohemii)
b otb [ okres ] hovorna (např. po 2m se příspěvky automaticky mažou)
b otb [ okres ] vedení
b otb [ okres ] vedení [] 
b otb [ okres ] IT
b otb [ okres ] IT [] 
b otb  [ ps energetika] [] (vývěska pracovní skupiny energetika pro toky mezi týmy Bohemie)
b otb  [ ps energetika] vedení
b otb  [ ps energetika] vedení [] (vývěska pro toky uvnitř ps energetika)
b otb  [ ps energetika] hovorna (detto)
b otb  [ ps energetika] jaderná
b otb  [ ps energetika] jaderná [] (detto, podle potřeb vedení týmu)
b otb  [ ps energetika] vítr
b otb  [ ps energetika] vítr [] (detto)

Dodržování uvedených pravidel poskytuje dostatečnou svobodu
jak pro tvorbu názvu, tak pro přidělení potřebných restrikcí.

--- --- ---

PS pro interní dokumenty 14. prosince 2022