Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Je třeba zachovat hluboký klid a v srdci všeobjímající a bezpodmínečnou lásku.
Hlavním informačním médiem je všeprostupující voda. Současně voda představuje největší podíl v našem těle.
A prostor uvnitř našeho těla je vesmírem, který vnímáme vně.

Kdo se cítí milován, rozvíjí myšlenky štěstí a jeho tělo i kontakty se zkvalitňují.
Takový člověk bývá často poslem dobrých zpráv. Takový člověk je spolutvůrcem štěstí, morálky, práva a naděje.

Kdo se cítí nenáviděn, rozvíjí myšlenky agrese.
Takový člověk je spolutvůrcem strachu, bezeznaděje, a válek.

Kdo se cítí zcela osamocen a svůj život vnímá jako nesmyslný, rozvíjí myšlenky destrukce.
A to ve vlastním těle, ve vztazích a na celé Zemi.

Kdo svými slovy sděluje: "lepší už to nebude", "ta nemoc se bude už jen zhoršovat", "musíme tam všichni", "lidé se nikdy nepřestanou mezi sebou rvát", "nezpívejte, netančete, nescházejte se", "narušte integritu svého těla, abyste se uchránili před nemocí", "pošlete tam zbraně, posííte mír a bezpečnost", atd...
Toho je třeba se důrazně zeptat, PROČ to dělá?!