Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Legislativa a odkazy


Konstatování

Podle stávajícího stavu legislativy, umístěním odkazu na nekomerční stránky, nedochází k porušení autorských práv autora,
pokud nedojde k rozšíření či omezení veřejnosti, která má na internetu přístup k původnímu dílu autora, ani nedojde k omezení kvality použitím neodpovídající technologie. Pokud odkaz směřuje na původní stránky autora, pak je řešení kvality bezpředmětné.
Porušení autorských práv uvedením hypertextového odkazu
Je legální vkládání cizích videí na vlastní web?
Může být odkaz na cizí internetové stránky nelegální?
Je umístění cizího díla na vlastní stránky porušením autorských práv?

Rozvaha

Pokud je tedy původní dílo na internetu volně a bez omezení přístupné celé internetové veřejnosti, pak umístění odkazu na internetové nekomerční stránky není porušením autorských práv autora. V tomto ohledu je zásadní, zda internetová veřejnost má na internetu přístup
k původnímu dílu
 bez omezovacích technologií a zda se k zobrazení odkazů používá systémově stejně kvalitní technologie
Zobrazení díla v horší kvalitě pak není poškozením autora, pokud je současně uveden odkaz i na původní stránky zobrazující dílo autora.

Nelegální by bylo například umístění odkazů, které by po kliknutí přesměrovaly uživatele přímo na autorská díla na serveru Pinterest,
nebo Facebook, a to bez nutnosti zadávat přístupové údaje. Ale odkaz, který vyvolá přihlašovací stránku, která pak přihlašovací údaje před vstupem požaduje, není z tohoto pohledu porušením autorských práv. 

Majoritní většina videí na tomto webu pochází z úložiště YouTube. Technologie předávání dat k zobrazení využívá rozhraní Youtube API.
V dokumentaci YouTube API je uvedeno, že okénko pro zobrazování videa (iFrame) by nemělo být menší, než 200 x 200px.
Pokud tedy bude mít zobrazovací okénko videa výšku alespoň 200px, jsou splněna doporučení YouTube.
Také použití parametrů pro omezení rušivých prvků ve videích je naprosto shodné s použitím stejných parametrů přímo v adresním řádku YouTube.
Za těchto okolností lze považovat použitou technologii za neomezující.

Video poškozující zájmy autora

Pokud mohu usuzovat, že se jedná o komerční video, které bylo autorem apriori umístěno na prodejné médium (například výuková DVD),
pak takové video na tyto stránky neumisťuji, protože původním záměrem autora bylo prodat takové video jen na prodaném médiu.
U všech ostatních odkazů předpokládám, že videa umístil na internet přímo autor, nebo kameraman, který video pořizoval za legálních okolností. 

Pokud odkaz přestane být funkční

Zde umístěné odkazy odkazují na nekomerční, komerční, osobní, nebo na hromadná úložiště typu YouTube. Pokud stránky na které odkazuji,
obsahují jen autorská díla tvůrce obsahu stránek, k porušení autorských práv nedochází. Pokud takové stránky obsahují odkazy na díla v rozporu
s autorským právem, pak má autor díla právo na odstranění tohoto odkazu, a to apriori na prvních stránkách v řetězu odkazů.

Pokud tedy některý některý odkaz na mých stránkách přestane být funkční, může to být důsledek oprávněné aktivity autora,
který chrání svá autorská práva, nebo aktivity příslušných orgánů chránících oprávněná práva autorů (EÚ).

Nikdo není osamocený ostrov

Způsob vyjadřování a celková koncepce doplněných informací na těchto stránkách jsou moje. Pokud mám já sám podezření, že některé dílo, nebo video umístil na internet někdo bez souhlasu autora, nebo že takové zveřejnění poškozuje autora, potom takový odkaz na mých stránkách neuvádím.

Pokud sám nevím, jestli jsou na internetu veřejně dostupné informace, či díla některého autora, potom na těchto stránkách informace či dílo pomocí zobrazovacího odkazu (obrázek, video) nezveřejňuji. Uvádím jen odkaz, obsahující tzv. keywords, díky kterým by mohlo být téma, informace či dílo
na internetu vyhledáno, a to na nové kartě, nebo  v novém okně vyhledávače. Na těchto stránkách se také postupně objevuje mnoho příslušných názvů 
v čínských znacích, které může zájemce v případě zájmu sám použít k vyhledání díla.

Pokud někdo na mých stránkách najde případ porušení autorských práv podle stávající legislativy, prosím, aby mne ihned upozornil
a já takový odkaz, nebo citací ze svých stránek neprodleně odstraním. 

Seznam zdrojů

Na video stačí kliknout tak, aby se rozbalilo na původních stránkách a je znám poskytovatel (autor). U obrázků je to složitější, protože samotný odkaz
na umístění obrázku nemusí sdělovat autora obrázku. Dokonce ani vyhledání obrázku pomocí prohledávače Google nemusí najít autora obrázku.
Navíc nemusí být adresa obrázku dostupná navždy. Proto u obrázků obvykle uvádím v seznamu zdrojů kde byl obrázek nalezen.

Jak pracovat s odkazy

Na mobilním zařízení nejsou vidět doplňující popisky odkazu, ale všechny externí odkazy vyvolávají nové vyskakovací okno,
Takže lze po zobrazení všech oken jednak najít původní stránky z nichž byl odkaz vyvolán a jednak lze okna jednoduše promazávat.

Na stolním počítači je situace jednodušší v tom, že na velkém monitoru je neustálý přehled o tom, co se děje a také zde je vidět doplňující popisek
pomocí myši je možné otevřít popup menu a předem rozhodnout, kam se odkaz rozbalí.

Celu problematiku dnešní rozmanitosti zařízení nelze pochopitelně postihnout.