Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Volba čínských pojmů

Výraz tchaj-ťi každý zná, ale jeho význam je poměrně nepřesný. V běžném slovníku představuje výraz tchaj asi 30 významů, přičemž se liší v přepisu Pynijin: Tai1, Tai2 a Ti4 – každý ten přepis znamená něco jiného. Tai4 má asi 10 významů a každému odpovídá jiný čínský znak (častěji uvádím zjednodušené znaky, než klasické). Čínský znak představuje asi 5 velice souvisejících významů.

Dříve se jen málokdo z nečínského prostředí zabýval detailně původními nepoetickými názvy forem. Svou roli hrála také kvalita znalosti jazyka a když psali Číňané anglické názvy forem, nebyli dokonalí v angličtině. Pokud se však dopátráme k názvu forem v čínských znacích, často zjistíme, že název formy má k poetickému dosti daleko a často velice přesně vyjadřuje co se v dané formě cvičí.

tajči je česky fonetiký výraz asi z dob, kdy u mistrů v Číně pobývalo z Čech jen málo lidí. Dnes se tento výraz nejvíce používá pro cvičení Tai chi pro zdraví a byl spojován se cvičením Zory Jandové, která ovšem cvičila Tai Chi Quan velice dobře.

taiji je Čínská transkripce (pinyin). Je to složenina dvou znaků v transkripci Tai a Ji, přičemž oba znaky zapsané za sebou mají společný význam.

tchaj-ťi je česká transkripce blížící se co nejvíce fonetickému čtení daného výrazu, ale z hlediska významu je nejméně vypovídající.

tai chi je výraz anglický. Tedy nikoli překlad do češtiny, ale překlad do angličtiny. Dnešní multi lingvistické překladače dávají tomuto překladu přednost. Tomuto výrazu se dává přednost na českých dokladech a také v názvech škol v Číně užívají tai chi.


Obecně k pojmům, které byly na stránkách použity

Může se stát, že některé pojmy budou pro čtenáře obtížně přijatelné. Každý z nás naplňoval své vědomí v jiném životě a za jiných situací.
Ani můj dnešní sortiment používaných pojmů nemusel být pro mne před nějakým časem přijatelný. Navíc se neustále vyvíjí obsah mého i vašeho vědomí.
Některá slova vznikla v minulosti pro popis určitých fenoménů a kolektivní vědomí nám vštěpuje určitý výklad. Například pojem Bůh je ve skutečnosti zkratka vyjadřující "nekonečně věčně se vyvíjející" a označuje zřejmě nejvyšší a všeprostupující moudrost našeho vesmíru.

Ve vnitřním vnímání je možné komunikovat se všemi pojmy jako s živými. Vnitřní dialog každému převádí stejný pojem do jiné podoby. Pokud jasnozřivý jedinec vidí na aortě čerta, vloží ho do zlaté koule a s láskou ho pošle do světla, může dojít k uzdravení. Pokud tam jiný vidí šmouhu a stříbřitým chomáčem ji vyčistí, může dojít k uzdravení. Pokud někdo odpustí těm, kteří mu ukřivdili, nebo sám sobě, může dojít k uzdravení. Aby mohlo dojít k nevratnému uzdravení, je potřeba takovou možnost připustit. Buďme tolerantní k použitým pojmům.


Přehrávání hudebních souborů

Objekty pro přehrávání hudebních souborů (např. *.mp3) se vyvíjejí. Kdysi jsem použil tlačítka, jejichž význam byl následující:
Reload = Přehrávání se zastaví a hudební soubor se nastaví na začátek
Play = Spuštění přehrávání od místa kde bylo přerušeno tlačítkem Pause
Pause = Pauza, pokračování se aktivuje opakovaným stiskem tlačítka Play
Volume = Hlasitost v 5 krocích (když to nehraje, může být hlasitost právě = 0)
Pokud je přehrávaný soubor umístěný na vzdáleném úložišti, může se stát, že například Google odmítne soubor poskytnut. Po nějakém čase se to zase zprovozní.

        ( Hurvínek – příklad )Zamčená stránka heslem

Ne vždy jsou zamčené stránky určené jen pro definovanou skupinu. Někdy se může stát, že se právě na takové stránce pracuje.

Děkuji Vám za trpělivost.
                                                                                                                                                                                                                          Jiří Cajthaml