Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

...Duchovně nevhodný mystik – Nenáboženské náboženství


Křesťanství, Hinduismus, Buddhismus, Džinismus, Mohamedánství – to všechno jsou pouze ideologie, dogmata, kréda – jsou to pouhé kulty.

Opravdové náboženství nemá žádné jméno. Nemůže žádné mít. Buddha žil, Ježíš žil, ale Buddha nikdy neslyšel slovo Buddhismus a Ježíš nikdy neslyšel o náboženství založeném na existenci Ježíše Krista Nazaretského. Skutečně zbožní lidé byli a jsou jednoduše zbožní, nikoli dogmatičtí.
Na světě existují tři stovky náboženství! To je naprosto absurdní! Jestli je Pravda jen jedna, jak může existovat tři sta náboženství?

Když se vás někdo zeptá, jak byste ve stručnosti charakterizovali moje učení, nedokážete mu odpovědět – protože neučím principům, ideologiím, dogmatům ani doktrínám. Učím vás nenáboženskému náboženství – učím vás, jak chutná. Ukazuji vám, jak se stát vnímavými k tomu, co je božské.

Říkám vám pouze: Toto je okno – otevřete je a spatříte hvězdnou noc. Hvězdná noc je nedefinovatelná. Jakmile ji oknem uvidíte, poznáte ji.
Vidět, znamená vědět a vidět by také mělo znamenat být. Žádná jiná víra by neměla existovat.

Pamatujte si tedy: Nezasvěcuji vás do žádného náboženství, zasvěcuji vás pouze do zbožnosti. Je obrovská, nesmírná, neohraničená – je jako celá obloha. Neohraničuje ji však ani obloha, takže rozevřete svá křídla beze strachu. Celá tato existence patří vám, je to váš chrám, je to vaše posvátná kniha.
To, co je menší, je uměle stvořené, vyrobené lidmi. Mějte se na pozoru před uměle vytvořenými náboženstvími, abyste mohli poznat to pravé, které nestvořil člověk. Je k mání ve stromech, v řekách, na horách, ve hvězdách, ve vás, v lidech, kteří vás obklopují – je k mání všude.

Když zmizí teisté, zmizí i ateisté – nebude jich zapotřebí. Není nutné v něco věřit. V něco věřit – to je základ vědy. To je vědecký přístup k realitě: nevěřit, zkoumat.
Pouze buďte bdělí, hledejte a zkoumejte a o všem pochybujte, dokud nedojdete do bodu, který bude nepochybný – to je to, co je pravda.
O pravdě nelze pochybovat. Nemusíte v ní věřit, bude to naprosto odlišný jev. Je to ohromná jistota, jež vás pohltí natolik, že nebude existovat možnost, jak by se o ní dalo pochybovat.