Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

       ≡ Falun Gong     
 
  
odr_bod_110.jpg  Verše     podstata Falun Gongu     pokyny pro Falun Gong      Video a hlasové doprovody pro cvičení Falun Gong   

   真 = ZhēnShàn, Rěn zvuk_80.jpg Pravdivost, Soucit, Snášenlivost   Dispozice   

   法 輪 功  = Fǎ lún Gōngzvuk_80.jpg Qigong Kola Zákona     

   法 輪 大 法  = Fǎ lún Dà fǎzvuk_80.jpg Velká (kultivační) Cesta Kola Zákona = jiný název pro Qigong Kola Zákona 

               
První cvičení – kultivační praxe k dosahování cíle Buddhistické Cesty        
"Buddha natahuje tisíc rukou" cca 9 minut      

odr_bod_110.jpg podstata prvního cvičení     pokyny pro cvičení    

3x  odr_bod_110.jpg 1 – 01 (Jie yin) spojit ruce do mudry Jieyin – – – – – – – – – – – – – – –     –    
odr_bod_110.jpg 1 – 01 Buddha Maitréja protahuje záda – – – – – – – – – – – – – – – – – –      – – – – – – – – – – – – – – – –    
odr_bod_110.jpg 1 – 02 Tathágata vlévá energii do temene – – – – – – – – – – – – – – – – –     – – – – – – – – – – – – – – – –     
odr_bod_110.jpg 1 – 02 (He shi) sepnout ruce dohromady před hrudníkem – – – – – – – –     – – – – – – – – – – – – – – –    
odr_bod_110.jpg 1 – 03 paže míří šikmo k Nebesům a k Zemi (He shi), obráceně, (He shi)     – – – – – – – – – – – – – – –    
odr_bod_110.jpg 1 – 03 zlatá opice rozpolcuje svoje tělo, (He shi– – – – – – – – – – – – –      – – – – – – – – – – – – – – – –    
odr_bod_110.jpg 1 – 04 dva draci se noří(He shi), Bódhisatva klade ruce na lotosy(He shi  – – – – – – – –  –    
odr_bod_110.jpg 1 – 04 Arhat nese horu na zádech(He shi), Vadžra převrací horu(He shi)   – – – – – –      
odr_bod_110.jpg 1 – 04 (Die kou Xiao fu) přeložit ruce před břichem (1 až 2 minuty) – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –    


(Jie yìn) Spojit ruce do mudry Jieyin

   
Druhé cvičení – kultivační praxe k dosahování cíle Buddhistické Cesty    
"Falun pozice ve stoji" = cca 30 minut    

odr_bod_110.jpg podstata druhého cvičení

1x  odr_bod_110.jpg 2 – 01 (Jie yìn) spojit ruce do mudry Jieyin – – – – – – – – – – – – – – –  .      
odr_bod_110.jpg 2 – 01 držení kola před hlavou ( pomalu nahoru ) – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – –     
odr_bod_110.jpg 2 – 01 držení kola před břichem ( pomalu dolů ) – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – –    
odr_bod_110.jpg 2 – 02 držení kola nad hlavou ( man man = pomalu ) – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –    
odr_bod_110.jpg 2 – 02 držení kola po obou stranách hlavy – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –      
odr_bod_110.jpg 2 – 02 (Die kou Xiao fu) přeložit ruce před břichem – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –     


(Jie yìn= Spojit ruce do mudry Jieyin

   
Třetí cvičení –  kultivační praxe k dosahování cíle Buddhistické Cesty    
"Pronikání mezi dvěma kosmickými extrémy" = (cca 9 minut)     

odr_bod_110.jpg podstata třetího cvičení    

3x  odr_bod_110.jpg 3 – 01 (Jie yìn) spojit ruce do mudry Jieyin – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – –  –    
odr_bod_110.jpg 3 – 01 jednoruční pohyby – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – –  – – –   –    
odr_bod_110.jpg 3 – 01 sjednocování střídavým pohybem paží – – – – – – – – – – – – – – – –   – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17x (  ) 
odr_bod_110.jpg 3 – 01 počkat na druhou ruku, obou ruční pohyby – – – – – – – – – – – – – – – –   –    
odr_bod_110.jpg 3 – 01 sjednocování společným pohybem paží – – – – – – – – – – – – – – –    – – – – – – – – – – – – – – – – – 9x – , –  ) 
odr_bod_110.jpg 3 – 01 (Tui dong Falunčtyři zatočení sféry do dolní části břicha – – –  .    


(Jie yìn) spojit ruce do mudry Jieyin

   
Čtvrté cvičení – kultivační praxe k dosahování cíle Buddhistické Cesty       
"Kosmický oběh Falun" = (cca 9 minut)         

odr_bod_110.jpg podstata čtvrtého cvičení       

3x  odr_bod_110.jpg 4 – 01 (Jie yìn) spojit ruce do mudry Jieyin – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   –    
odr_bod_110.jpg 4 – 01 9x (He shi) sepnout ruce před hrudníkem – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –     
odr_bod_110.jpg 4 – 01 dlaně klesají dolů – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –    
odr_bod_110.jpg 4 – 01 dlaně krouží kolem chodidel – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –     
odr_bod_110.jpg 4 – 01 dlaně se zvedají po zadní straně těla – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –     
odr_bod_110.jpg 4 – 01 dlaně se otáčejí jako kolem míče – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –     
odr_bod_110.jpg 4 – 01 dlaně krouží kolem hlavy – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –     
odr_bod_110.jpg 4 – 01 (Die kou Xiao fu) přeložit ruce před břichem – – – – – – – – – – –  – – – – –  – – –       


(Jie yìnSpojit ruce do mudry Jieyin


 

 
Páté cvičení – kultivační praxe k dosahování cíle Buddhistické Cesty     
"Zesilování božských sil" = cca 60 minut     

odr_bod_110.jpg podstata pátého cvičení     pokyny pro cvičení        

1x  odr_bod_110.jpg 5 – 01 sedět se zkříženýma nohama – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –        – – – – – – – – – – – – – – –    
odr_bod_110.jpg 5 – 01 (Jie yìn) spojit ruce do mudry Jieyin – – – – – – – – – – – – – – –      – – – – – – – – – – – – – – –    
odr_bod_110.jpg 5 – 01 pohyby ruku  
odr_bod_110.jpg 5 – 02 ruce se rozcházejí zesilování sil kulovitého tvaru – – – – – – – – –          – – – – – – – – – – –    
odr_bod_110.jpg 5 – 02 ruce mění místo nad sebe – zesilování sil sloupcovitého charakteru               – – – – – – – – –    
odr_bod_110.jpg 5 – 02 ruce mění místo nad sebe – zesilování sil sloupcovitého charakteru                 – – – – – – –    
odr_bod_110.jpg 5 – 02 (Jie yìn) spojit ruce do mudry Jieyin – – – – – – – – – – – – – – – –              – – – – – – – –    

  (He shi) sepnout ruce před hrudníkem     

 
  kolo-falun-dharmy.jpg dharma.jpg
     
     
Dharma:   Soulad s božským nebo tvořivým principem činným v člověku nebo v přírodě.

 
Slovníček:
  zvuk_80.jpg fǎ = zákon / metoda / Cesta / Buddhistické učení / varianta výuky / metoda výuky
  zvuk_80.jpg lún = kolo / disk / točit se / otáčet se / klasifikátor pro velké kulaté objekty nebo opakující se události
  zvuk_80.jpg fǎ lún = věčné "Kolo Života" v Buddhismu zvuk_80.jpg tào gōng fǎ = soubor cvičení = praxe
  zvuk_80.jpg gōng = kultivační energie / kultivační praxe / záslužné konání / služba / dosažení / dosahování / výsledek

  zvuk_80.jpg dà = velký / vysoký / obrovský / mohutný / hlavní / důležitý / geniální / nesmírný
  zvuk_80.jpg dà fǎ = Velká Cesta, Velký zákon = zkrácený název názvu praxe Falun Xiulian Dafa = Velká kultivační cesta Kola Zákona
  zvuk_80.jpg xiū liàn = praktikovat askezi (idiom z Taoismu)
  zvuk_80.jpg xiū = kultivoval / studovat zvuk_80.jpg liàn = ke zjemnění / k přetavení
  zvuk_80.jpg xiū liàn chéng xiān = cvičit přísnost a strohost (askezi), pro dosažení nesmrtelnosti (idiom z Taoismu)
  zvuk_80.jpg chéng = uspět / dokončit / dokončit / dosáhnout / stát se zvuk_80.jpg xiān = nesmrtelný / nesmrtelnost
  zvuk_80.jpg shén xiān = taoistická nesmrtelná entita (bytost) zvuk_80.jpg shén = bůh / božstvo / duše / duch